Waarom een schrijfbedrijf?

Iedereen kan schrijven

Ja en nee. Iedereen kan van letters woorden maken. En van woorden een zin. Als je die achter elkaar zet krijg je zowat vanzelf een tekst. Dat klopt. Een tekst dient echter vaak een doel. Mensen aanspreken, informatie verstrekken, reacties losweken, iemand overtuigen of gewoon aangenaam om lezen zijn.

Doel bereiken

Een schrijfbedrijf schrijft in functie van dat doel. Daarvoor gebruikt het woorden, een structuur en een bepaalde stijl. De lezer voelt zich aangesproken. De verzender van een bericht of tekst ontbreekt het vaak aan tijd om daar genoeg aandacht aan te besteden. Nochtans is de manier waarop een tekst is opgebouwd, de wijze waarop informatie wordt verstrekt en de stijl waarin dat op een correcte manier gebeurt echt wel van belang. Het maakt het verhaal aantrekkelijk. Het doet een product verkopen.

Het schrijfbedrijf

Een goede schrijver - en bij uitbreiding een schrijfbedrijf - denkt eerst na over wat vertelt moet worden, wie de doelgroep (de lezers) is en wat de bedoeling is. Nadien wordt in functie van die zaken een tekst geproduceerd. Op zeer ambachtelijke wijze: door veel te sleutelen, te herlezen, te schrijven en te herschrijven. Soms maken een paar woorden een groot verschil. Maar je moet die woorden dan natuurlijk effectief gebruiken. Op middellange termijn levert een schrijfbedrijf met andere woorden meer op dan het kost. Los van commerciële bedoelingen, of je nu effectief iets aan de man brengt via een webshop of advertentie, jezelf wil aanprijzen in een motivatiebrief of een eigen verhaal met anderen wil delen.

Andere voordelen

  • Een tekstbedrijf is een buitenstaander

Het kan nooit kwaad dat iemand die niet rechtstreeks betrokken is eens een kijkje neemt. Soms vallen daardoor dingen op die insiders over het hoofd zien.

  • Trainen is verbeteren

Wie beter wil worden moet oefenen. Veel trainen leidt tot betere resultaten. Tekstschrijvers 'om den brode' schrijven veel. Ze worden beter. En de klant plukt daar de vruchten van.

  • Het is eenvoudig

Tenzij men op een persoonlijke ontmoeting staat, kan alles vanop afstand gebeuren. Dat maakt het hele proces eenvoudig, goedkoper en makkelijk!

Conclusie: gewoon doen! Wat je ook te vertellen of te delen hebt, het kan geen kwaad om het meteen goed te doen!