Leven als literaire huurling

Tekstdokter. Informatie-architect. Schrijver. Copywriter. Auteur. Verteller. Ghostwriter. Stuk voor stuk leuke titels. De één al wat poëtischer dan de ander. Ze dekken allemaal dezelfde lading en ze zijn allemaal juist. Op een visitekaartje staan ze ook heel mooi. Al spant het kaartje met 'huurwoordenaar' daar wel de kroon.

'Literaire huurling' vat het nog het best samen, al heeft het laatste deeltje van de term doorheen de geschiedenis wel eens last gehad van bad press.

Volgens Wikipedia is een huursoldaat of huurling een soldaat die op commerciële grondslag dienst neemt in een leger. Het nadeel was echter dat de betalende heersers wel eens in geldnood kwamen en achter raakten met de betalingen. In zulke gevallen kwam voor dat de huurlingen aan het muiten of plunderen sloegen.

Huurlingen hebben echter als voordeel dat ze neutraal in het conflict staan en dus minder geneigd zullen zijn om over te lopen om persoonlijke redenen. Een andere reden om huurlingen aan te werven is de ontoereikendheid van het eigen militaire apparaat.

De parallel ligt voor de hand: 'literaire huurlingen' worden aangetrokken als neutrale buitenstaanders. Ze doen hun ding - zonder vooroordelen - voor wie beroep doet op hun diensten. Uit eigenbelang is het belangrijk dat ze de taak naar best vermogen uitvoeren. Ze 'overleven' door nieuwe opdrachten en goede resultaten.
Tijdelijk vervullen ze de taak die mensen zelf, of eigen personeel, niet willen/ kunnen vervullen. Omdat het aparte vaardigheden vereist of omdat het tijdrovend is. Na afloop trekken ze verder. Op zoek naar nieuwe opdrachten en nieuw avontuur.

Leven van de pen, niet in vast dienstverband. Zelf klanten zoeken. Zelf schrijven. Netwerken, marketing, mee zijn, een zaak beheren, inspiratie zoeken. Het is een beetje een apart leven. Een aangenaam leven, dat wel. Met veel vrijheid en veel afwisseling. Dagen zien er zelden hetzelfde uit.

Prijzen zullen er wellicht niet gewonnen worden en als je al eens een echt boek mag schrijven, zal het niet in eigen naam zijn. Ego is ondergeschikt. Dat wil niet zeggen dat het beste niet nagestreefd wordt. Voor de 'literaire huurlingen' van deze wereld is de voldoening van het schrijven van een goede tekst al een stuk van de beloning.

En niet te vergeten: het is gewoon plezant.